Moodle

O naší instituci

Jarní semestr 2024

77

kurzů

97

skupin

743

posluchačů

V kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se dlouhodobě zabýváme především výukou cizích jazyků s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Naším cílem je, aby všichni naši posluchači z řad AV ČR dosáhli úrovně B1 či B2 podle Evropského referenčního rámce alespoň v jednom cizím jazyce a byli pak schopni dále rozvíjet specifické akademické dovednosti potřebné k úspěšnému prezentování své práce.
Součástí kabinetu je Centrum akademického psaní, které od roku 2011 pomáhá akademikům a studentům s psaním a prezentováním v angličtině. Podpora má formu kurzů, individuálních konzultací a seminářů.
Naše služby slouží primárně pracovníkům Akademie věd ČR, ale naše kurzy navštěvují rovněž zájemci z řad veřejnosti. Kvalitní výuku v kurzech zajišťují profesionální učitelé jazyků. Všichni jsou absolventy univerzit a mají bohaté zkušenosti s výukou dospělých.

 

Brick

Jazykové kurzy

V současné době nabízíme skupinovou výuku těchto jazyků:
– angličtina
– čeština pro cizince
– němčina
– francouzština
– španělština
– italština
– japonština (od školního roku 2024/2025)

Výuka probíhá prezenčně v Praze Ládví (prostory v budově Ústavu informatiky) a v Brně, ale nabízíme i širokou škálu kurzů online a kombinovaných kurzů, ve kterých se střídá prezenční výuka s výukou online. Všechny jazyky vyučujeme s podporou e-learnigové platformy Moodle, která nám umožňuje výuku obohatit o další interaktivní aktivity a materiály.

zobrazit kurzy

Centrum akademického psaní

V Centru akademického psaní se zaměřujeme na odbornou komunikaci v angličtině. S povrchovou úpravou textu vám v současné době pomůžou různé nástroje AI, ale dobré psaní jde hluboko pod vrstvu jazykové úpravy. Nejčastější problémy v psaní bývají ve struktuře textu a vynechávání či nesrozumitelné formulování důležitých myšlenek – např. u odborných textů často chybí jasné definování výzkumného problému. V Centru s vámi zanalyzujeme váš text či připravovanou prezentaci a nabídneme zpětnou vazbu. Na svém textu či prezentaci můžete pracovat i v našich specializovaných kurzech. Nově nabízíme možnost psaní ve skupině (tzv. writing group), které vám pomůže zvýšit produktivitu a nastavit si pravidelný režim v psaní.

více informací
Brick