Centrum akademického psaní (CAP)

Od roku 2011 nabízíme podporu v odborné komunikaci v angličtině pro akademické pracovníky AV ČR i širší veřejnost. Psaní je v českém prostředí opomíjeno. Studenti se ve školách učí gramatiku a stylistiku, ale nejsou systematicky vedeni k tomu, aby psali s ohledem na čtenáře a aby se uměli přizpůsobovat odlišným konvencím publika, pro které píší. Tyto nedostatky se pak přirozeně projevují při psaní v angličtině. Naše centrum se snaží poskytovat služby, které klientům umožní osvojit si strategie, které jim psaní usnadní a povedou je k tvorbě textů, v nichž se čtenáři budou snadno orientovat.

Naše služby:

Kurzy

V kurzech účastníky provázíme procesem psaní odborného textu či tvorby vědecké prezentace v duchu anglofonních výukových přístupů. Učíme je strategie, které vedou k pochopení žánrů a žánrových konvencí, přijímání a poskytování zpětné vazby a postupnému plánování, tvorbě a úprav vlastního textu. Účastníkům našich kurzů umožňujeme, aby pod našim vedením a s naší zpětnou vazbou postupně pracovali na svých projektech a učili se vnímat texty i z pohledu čtenáře.

Většinu kurzů nabízíme online, nebo kombinovaně, tzn. střídáme prezenční setkání se samostatnou prací v LMS platformě Moodle. Je to proto, že pro zdokonalení dovednosti psát je třeba hodně číst a psát, a k tomu je potřeba čas, který v setkáních využíváme k rozborům a diskusím. Přehled kurzů zde.

Individuální konzultace

Můžete se na nás obrátit s rozepsaným textem nebo naplánovanou prezentací o vašem výzkumu. Vše s vámi projdeme, rozebereme a doporučíme kroky k dalším revizím. O průběhu konzultací více zde.

Semináře

Naše semináře jsou určené pro vědecká pracoviště, univerzity a studenty doktorských i magisterských programů, kteří potřebují komunikovat v angličtině. Semináře jsou velmi prakticky orientované, takže si účastníci mnohé strategie vyzkouší. V nabídce máme několik témat, ale semináře můžeme vytvořit i na míru, dle konkrétních požadavků. O seminářích více zde.

Naše cíle:

  • ukázat, že v psaní se lze neustále zdokonalovat a že psaní je kultivace myšlení
  • vést klienty k pochopení žánrů a k přemýšlení o cílovém čtenáři
  • propagovat jasné, srozumitelné a čtivé psaní ve vědě
  • učit odborné psaní smysluplně, dle inovativních pedagogických metod
  • vést klienty k samostatnosti a větší sebedůvěře při psaní nebo přednášení v cizím jazyce
  • fungovat jako zdroj užitečných informací týkajících se odborné komunikace v angličtině