Moodle
> Veronika Quinn Novotná

Veronika Quinn Novotná

Veronika Quinn Novotná vystudovala magisterský obor anglická a německá filologie a doktorský obor anglická lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vyučovala (aplikovanou) lingvistiku na Univerzitě Karlově, Západočeské univerzitě a v poslední době působí jako vedoucí programu Angličtina na Prague City University.

 

Od roku 2016 soustavně vede workshopy zaměřené na akademické prezentační dovednosti jak v Akademii věd ČR, tak na různých dalších výzkumných ústavech a univerzitách. Je lektorkou v oblasti veřejného vystupování a poskytuje vysoce efektivní mentoring studentům magisterského/doktorského studia a výzkumným pracovníkům, kteří potřebují špičkové prezentační dovednosti v angličtině.

 

Veronika pravidelně publikuje a přednáší na konferencích na témata související s angličtinou jako Lingua Franca a globálními angličtinami; mezi její poslední publikace patří např:

Quinn Novotná, V. – Dunková, J. (2021). World Englishes, English as a lingua franca, and literature, In J. Quinn & G. Klečková (Eds.): Anglophone Literature in Second-language Teacher Education (pp. 162–174), Routledge.

Quinn Novotná, V. – Dunková, J. (2022). The Role of English Literature in Teaching Englishes: Moving Towards Educating Transcultural Communicators.. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, roč. 19, č. 2, s. 169–194. ISSN: 1581-8918

 

Je také hlavní organizátorkou prestižní mezinárodní lingvistické konference ELF14 2024.

 

Nabízené kurzy

en
B2
Presentation Performance B2+ (min) - C2 - 1-semestrální O...

online

Kurzy pro akademiky a doktorandy

Veronika Quinn Novotná
B2+-C2