Moodle
> Vanda Benešová

Vanda Benešová

Při hodinách němčiny je pro mne důležitá přátelská atmosféra, která umožňuje lepší komunikaci a sdílení zážitků a zkušeností. Významnou část hodiny věnuji poslechu a rozvoji schopnosti porozumět mluvenému slovu. Ke každému kurzu nabízím na platformě Moodle další doplňující cvičení k individuálnímu procvičování a upevňování probírané látky.

 

Vzdělání

1994 FFUK Praha - obor němčina

 

Stáže a další vzdělávání

2004 Goethe Institut - München (Fortbildung für Deutschlehrer – Ansätze und Formen von Blended Learning)

1995 – 1997 Bad Marienberg - Europahaus Marienberg (Semináře pro další vzdělávání učitelů němčiny)

1993 Haus Rissen – Hamburg (Studijní pobyt pro studenty germanistiky)

1991 Pädagogische Hochschule – Leipzig

 

Semináře, webináře, workshopy

2024 Über flüssige und überflüssige Grammatikübungen im DaF-Unterricht

2023 Künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht

2022 Entwicklung der Sprachkompetenz

2021 Berufliche Kommunikation (Einsatz neuer Medien Im Deutschunterricht)

2020 Internationaler Erfahrungsaustausch über Formen des Fernlernens

Nabízené kurzy

de
B2+/I
Obecná němčina B2+/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Vanda Benešová
B2+/II
de
B2/I
Obecná němčina B2/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Vanda Benešová
B2/II
de
B1/II
Obecná němčina B1+/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Vanda Benešová
B1+/II
de
A2/II
Obecná němčina A2+/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Vanda Benešová
A2+