Moodle
> Marta Pistoriusová

Marta Pistoriusová

S výukou češtiny pro cizince (ale také němčiny a ruštiny) mám bohaté zkušenosti; učím nejen skupiny, ale i jednotlivce. Vždy se snažím o zajímavé hodiny s efektivním využitím času tak, aby se mohli co nejčastěji aktivně zapojovat všichni.

Jsem absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, na které jsem vystudovala učitelský obor ruský jazyk a dějepis, později jsem ještě absolvovala rozšiřující studium němčiny na Pedagogické fakultě UK.

Svou pedagogickou praxi jsem zahájila jako středoškolská profesorka; později jsem začala pracovat jako OSVČ a spolupracovala jsem s různými jazykovými školami, agenturami i soukromými klienty; na jazykových kurzech Akademie věd ČR působím jako externí lektorka od r. 1996

Nabízené kurzy

cs
B1/II
Čeština pro každodenní komunikaci B2/I ONLINE

online

Obecné kurzy

Marta Pistoriusová ,
Barbora Mironovič
B2/I
cs
A1/II
Čeština pro slovanské posluchače A2/I ONLINE

online

Obecné kurzy

Marta Pistoriusová
A2/I