Moodle
> Dagmar Frančíková

Dagmar Frančíková

V Kabinetu studia jazyků učím kurzy anglického jazyka, včetně kurzů akademického psaní. Vyučuji převážně s oporou učebnice, ale učím i tzv. bezučebnicové kurzy, které vyvíjím vždy s ohledem na potřeby studujících, praktickou využitelnost jazyka a aktuální témata a dění. Ve výuce se snažím přiblížit nejen samotný jazyk, ale i sociokulturní kontext. Kladu důraz na pestrost a propojenost s vědeckým, ale i každodenním životem a schopnost orientace v profesní i běžné komunikaci. Mým velkým koníčkem jsou e-learningové nástroje a jejich využití k produktivnější a atraktivnější formě výuky.

 

Dosažené vzdělání

PhD, 2011 History and Women’s Studies, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

MA, 2007 History, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

Bc., 2004 Studium humanitní vzdělanosti, FHS, Univerzita Karlova v Praze

 

Praxe

Od r. 2017 Kabinet studia jazyků a Centrum akademického psaní ÚJČ AV ČR

2017 Univerzita Pardubice (Kulturní a sociální antropologie)

2014-2016 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (Historie)

2011-2016 University of California, Santa Barbara, CA, USA (Feminist Studies)

2006, 2007 University of Michigan (Graduate student instructor – History, Women’s studies)

Od r. 1995 Výuka anglického jazyka

 

Zahraniční stáže a další vzdělávání

2022 Teacher Development Course, University College Cork, Cork, Irsko.

2022 Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I., Sociologický ústav AV ČR, NKC Gender a věda

2021 Writing for Publication: Teacher Training, Centrum Akademického psaní, KSJ ÚJČ AV ČR

2019 „Správce e-learningového systému LMS Moodle“ (vzdělávací program aktreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), PC Help, Třebíč.

2000 Summer University Course “Gender, Nation and Identity: Cross-cultural and Cross-disciplinary Perspectives” Central European University, Budapešť. Maďarsko.

1999-2000 Regional Seminar on Gender and Culture. Program on Gender and Culture. Central European University, Budapešť. Maďarsko.

Nabízené kurzy

en
B2+
Focus on B2+

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Dagmar Frančíková
B2+
en
B2
Writing for Publication: Session 2

online

Kurzy pro akademiky a doktorandy

Dagmar Frančíková ,
Kamila Etchegoyen Rosolová
,
Martin Sedláček
B2-C2
en
B2
Writing for Publication: Session 1

online

Kurzy pro akademiky a doktorandy

Dagmar Frančíková ,
Kamila Etchegoyen Rosolová
,
Martin Sedláček
B2-C2
en
C1
English for Academic Purposes - zaměření na poslech a kon...

online

Kurzy pro akademiky a doktorandy

Dagmar Frančíková
C1
en
C1
English for Academic Purposes - zaměření na poslech a kon...

online

Kurzy pro akademiky a doktorandy

Dagmar Frančíková
C1