Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci C1/II
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci C1/II

Kurz C1/II je naším nejpokročilejším kurzem. Je určen primárně posluchačům, kteří absolvovali kurz C1/I, ale pokud je zájemce na dostatečné úrovni, je možné se do něj zapsat, aniž by úroveň C1/I absolvoval, a první část kurzu si doplnit později.  

Náplní kurzu je zejména pokročilá gramatika a slovní zásoba – větná stavba, idiomy a frazeologie či pravopisné jevy. Z mnoha probíraných jevů jmenujme například použití dubletních tvarů substantiv, jmenné tvary adjektiv, shoda přísudku s podmětem, psaní velkých písmen, skloňování obtížných přejatých slov, vztažné věty a zájmeno jenž apod.  

Učebnice a cvičebnice jsou moderní, s aktuálními texty a poslechy i videi a obsahují dostatečné množství cvičení k procvičení. Cvičebnice zároveň obsahuje úryvky z české literatury, které je možné studovat podrobněji. Každá lekce obsahuje písemné úlohy, které učitelka podle domluvy zadává a opravuje.  

Vzhledem k pokročilosti kurzu se přihlíží i k aktuálním potřebám posluchačů tak, aby si zopakovali a probrali všechna důležitá témata a mohli česky komunikovat na profesionální úrovni.  

Kurz je dvousemestrální, probíhá jednou týdně prezenčně v našich prostorách a vede jej česká učitelka. Vzhledem k pokročilosti kurzu se již nepočítá se zprostředkovacím jazykem.  

Úroveň kurzu C1/II
Vstupní úroveň C1/I
Zaměření CzComm.C1/II
Forma prezenční 1x týdně
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 1x týdně 90 min.
Kde Praha
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Kamila Linková úterý 14:45 5

Cena za semestr

4500,- / 500,- (AV)

Další kurzy

cs
A1/I
Čeština pro každodenní komunikaci - začátečníci A1/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou
A1/II
cs
Čeština pro každodenní komunikaci - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou ,
Lenka Korbelová
,
Kateřina Bezdíčková
A1/I
jap
Obecná japonština - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Martin Sedláček
A1