Writing for Publication 1

Tento kurz vás provede celým procesem psaní odborného článku v angličtině a ukáže vám, že tajemství úspěchu spočívá v přepisování, revidování a sdílení vašich textů s kolegy. Budete hodně číst a psát, ale nebudete v tom sami. Kurz spočívá v úzké spolupráci s lektorem, který vás povede a bude vám dávat průběžnou zpětnou vazbu.

Writing for Publication 1: vybíráte si odborný časopis, ve kterém chcete publikovat; tvoříte si korpus vzorových článků, které se učíte rozebírat, abyste si vytrénovali cit pro konvence psaní ve vašem oboru; pod naším vedením postupně píšete a přepisujete stěžejní pasáže vašeho článku (metody, výsledky, abstrakt); a trénujete si kritické čtení textů druhých, abyste lépe uměli identifikovat a opravovat chyby ve svých vlastních textech.

Aktuální data kurzů: 30. 9. 2024 — 24. 1. 2025

Kurz kombinuje samostatnou práci v prostředí e-learningové platformy Moodle s několika setkáními přes Zoom. Data těchto setkání si s vámi domluvíme na začátku kurzu.

Co se v kurzu děje:

  • píšete o svém výzkumu
  • učíte se analyzovat a kriticky hodnotit texty druhých i své vlastní texty
  • píšete texty, které potřebujete v reálném životě akademika (konkrétně např. abstrakt, úvod k odbornému článku a diskuzi/závěr)
  • na vše dostáváte hloubkovou zpětnou vazbu buď písemně (komentáře a opravy), příp. jako audio-video, a také osobně (setkání s instruktorem)
  • na základě zpětné vazby texty přepisujete a dostáváte další zpětnou vazbu

Psaní považujeme za prostředek komunikace a kritického myšlení a z tohoto pohledu vám dáváme i zpětnou vazbu. Zaměřujeme se primárně na smysl a soudržnost textu, nikoli na jazyk a jazykové struktury. V tomto ohledu se náš kurz liší od mnoha tradičních kurzů psaní a svým přístupem je v České republice stále spíše výjimečný.

Pro koho je kurz určen?

Pro doktorandy, výzkumníky, ale i studenty magisterského či bakalářského studia na VŠ s pokročilou angličtinou (úroveň B2—C2) a vlastním výzkumným projektem. Kurzy odborného psaní se odehrávají výhradně v anglickém jazyce a jsou online, takže jsou vhodné i pro studenty žijící mimo Českou republiku (setkání s instruktorem probíhají přes Zoom).

Kolik času si kurz vyžaduje?

Kurz trvá 15 týdnů. Na studium a plnění úkolů budete potřebovat zhruba 2—4 hodiny týdně. Termíny odevzdávání úkolů jsou pevně dané (většinou 2x týdně), ale je na vás, kdy si na úkoly najdete čas a kdy je odevzdáte.

Kolik to stojí?

7200,- Kč pro veřejnost. Ústavy zaměstnanců AV ČR platí pouze paušální smluvní poplatek ve výši 500,- Kč.

Termíny

V každém semestru zpravidla otevíráme kurzy Writing for Publication 1 a Writing for Publication 2.
Kurzy v podzimním semestru začínají v říjnu, v jarním semestru v únoru.

Instruktoři

  • Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.
  • Dáša Frančíková, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Martin Sedláček

Přihláška

Přihlašování zde

Nejnovější academic writings

31 května, 2024

Do kurzů se můžete přihlašovat od 3. 6. do 30. 6. 2024.

přečíst
31 května, 2024

V červenci a srpnu 2024 nabízíme online intenzivní kurzy českého jazyka pro cizince. 15. 7. – 26. 7. – úroveň B2 12. 8. – 23. 8. – úroveň A2–B1 cena: 1600 (zaměstnanci AV ČR), 2500 (veřejnost)

přečíst