Moodle
> Letní kurz češtiny – upevnění komunikačních schopností ONLINE
Zpět na výpis kurzů

Letní kurz češtiny – upevnění komunikačních schopností ONLINE

Čas konání: 8.30 - 10.00

Kurz probíhá synchronně online prostřednictvím videolekcí.

Během kurzu si studenti upevní své znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni B2. Kurz bude zaměřen konverzačně, přičemž do každé lekce budou zahrnuty příslušné gramatické nebo jiné jevy uvedené u každého tématu v závorkách. Cílem je, aby si studenti byli jistější v použití gramatiky B2 a vyzkoušeli si jazyk na konkrétních každodenních situacích.

Témata kurzu:

1. den – Jedeme na výlet (dokonavá a nedokonavá slovesa)

2. den – Vyprávíme příběh (minulý čas)

3. den – Nesahej na to a pojď už! (imperativ kladný i záporný, dáváme dobré rady)

4. den – Co by kdyby? (kondicionál)

5. den – Procházka Prahou (velká a malá písmena)

6. den – A co on ti na to řekl? (český slovosled)

7. den – Kdy, kolik a kolikátého? (procenta, zlomky, desetinná čísla, letopočty, data)

8. den – Šťastný nebo nejšťastnější? (stupňování přídavných jmen a adverbií)

9. den – Stěžujeme si (pasivum a formální čeština)

10. den – Roztomilá čeština (deminutiva a český humor)

Úroveň kurzu B2
Vstupní úroveň B2
Zaměření B2 online
Forma online
Termín 15.07.2024 - 26.07.2024
Časová náročnost 5 x 90 min. týdně
Kde online
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 2
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Lenka Korbelová pondělí 08:00 -
Lenka Korbelová úterý 08:00 -
Lenka Korbelová středa 08:00 -
Lenka Korbelová čtvrtek 08:00 -
Lenka Korbelová pátek 08:00 -

Cena za semestr

2500,- / 1600,- (AV)
Termín přihlášek vypršel

Další kurzy

cs
Čeština pro každodenní komunikaci - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou ,
Lenka Korbelová
,
Kateřina Bezdíčková
A1/I
jap
Obecná japonština - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Martin Sedláček
A1