Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci C1/I ONLINE – 2x týdně
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci C1/I ONLINE – 2x týdně

Kurz probíhá synchronně online prostřednictvím videolekcí.

Kurz C1/I dvakrát týdně online je ideálním kurzem, pokud se chcete rychle dostat na úroveň C1, máte dostatečnou motivaci i čas se studiu pravidelně věnovat. Je koncipován jako pokračovací kurz po absolvování kompletního kurzu B2. Je určen primárně posluchačům, kteří mají zájem studovat dvakrát týdně a na úroveň C1 se tak dostat rychleji, už případně za jeden rok. Pokud je zájemce na dostatečné úrovni, ale má čas pouze jednou týdně či dává přednost prezenčnímu kurzu, je možné se zapsat i do našeho dalšího kurzu C1/II a první část kurzu si doplnit později.   

Náplní kurzu je zejména pokročilá gramatika a slovní zásoba – větná stavba, idiomy a frazeologie či pravopisné jevy. Z mnoha probíraných jevů jmenujme například použití dubletních tvarů substantiv, jmenné tvary adjektiv, shoda přísudku s podmětem, psaní velkých písmen, skloňování obtížných přejatých slov, vztažné věty a zájmeno jenž apod.  Ve druhém semestru je pak plánováno probírat skloňování přejatých slov, sekundární prepozice, morfologii, přímou a nepřímou řeč a přechodníky (transgresiv). 

Učebnice a cvičebnice jsou moderní, s aktuálními texty a poslechy i videi a obsahují dostatečné množství cvičení k procvičení. Cvičebnice zároveň obsahuje úryvky z české literatury, které je možné studovat podrobněji. Každá lekce obsahuje písemné úlohy, které učitelka podle domluvy zadává a opravuje.  Zároveň v kurzu je dostatečný prostor pro diskusi i ústní procvičování.  

Vzhledem k pokročilosti kurzu se přihlíží i k aktuálním potřebám posluchačů tak, aby si zopakovali a probrali všechna důležitá témata a mohli česky komunikovat na profesionální úrovni.   

Kurz je dvousemestrální a vede jej zkušená česká učitelka. Vzhledem k pokročilosti kurzu se již nepočítá se zprostředkovacím jazykem.   

Úroveň kurzu C1/I
Vstupní úroveň B2
Zaměření CzComm.C1/I online - 2x týdně
Forma online
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 2x týdně 90 min.
Kde online
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Barbora Mironovič čtvrtek 09:45 -
Barbora Mironovič úterý 09:45 -

Cena za semestr

8500,- / 500,- (AV)

Další kurzy

cs
Čeština pro každodenní komunikaci - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou ,
Lenka Korbelová
,
Kateřina Bezdíčková
A1/I
jap
Obecná japonština - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Martin Sedláček
A1
cs
A1/I
Čeština pro každodenní komunikaci - začátečníci A1/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou
A1/II