Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci B2+ – 2x týdně
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci B2+ – 2x týdně

Kurz je určen studentům, kteří prošli kurzem na B2 s učebnicí Czech it Up 4, ale potřebují si úroveň upevnit a zopakovat si gramatiku a slovní zásobu na B2. Kurz je ideální pro ty, kteří chtějí dále pokračovat na úroveň C1, ale předtím si chtějí učivo pořádně zopakovat. Studium na C1 je už náročnější a je třeba, aby posluchači nedělali příliš mnoho chyb v gramatice a měli širokou slovní zásobu.  

Během jednoho semestru si zopakujete gramatické jevy typické pro tuto úroveň: konjugace sloves ve všech časech, slovesný vid, slovesné prefixy a jejich význam, méně časté deklinační typy, deklinace pomnožných slov (oči, uši atd.), deklinace cizích slov, číslovky a počítaný předmět po číslovkách, pluralia tantum (dveře, kalhoty, prázdniny atd.), deklinaci posesivních adjektiv, pasivum, zájmena, jmenné tvary adjektiv, slovesná substantiva a další pokročilé gramatické jevy včetně pravopisu.  

Slovní zásoba je na následující témata: studium jazyků, lidská komunikace, práce a kariéra, nadpřirozené jevy, kultura, mezilidské soužití, životní prostředí, charitativní činnost, lidová moudrost a kriminalita.  

Učebnice a cvičebnice obsahuje množství cvičení na procvičení látky, poslechové dialogy, v nichž je prezentován moderní jazyk včetně hovorové češtiny a souborné přehledy slovní zásoby pro dané téma.  

Po absolvování kurzu by posluchači měli mít solidně zvládnutou úroveň B2 a být připraveni na studium na C1. 

Kurz je plánován na jeden semestr a je prezenční, probíhá dvakrát týdně v prostorách Kabinetu studia jazyků a je vyučován českou učitelkou, která je schopná objasnit některé jevy i v angličtině. Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu.  

 

Úroveň kurzu B2+
Vstupní úroveň B2
Zaměření CzComm.B2+ - 2x týdně
Forma prezenční 2x týdně
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 2x týdně 90 min.
Kde Praha
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Lenka Korbelová úterý 08:00 1
Lenka Korbelová čtvrtek 08:00 1

Cena za semestr

8500,- / 500,- (AV)