Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci B1/II
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci B1/II

Kurz je určen středně pokročilým studentům, kteří češtinu studovali v našem kurzu B1/I nebo v jiných kurzech dosáhli úrovně B1/I. Předpokládá se, že uchazeč má probrány lekce 1-5 učebnice Czech it Up 3, nebo například část učebnice Česky krok za krokem 2. 

Posluchači v kurzu by měli dosáhnout úrovně B1.  Kurz sice není koncipován jako přípravný pro zkoušku na občanství nebo certifikovanou zkoušku, ale po jeho absolvování by posluchači měli být schopni v komunikaci vyjádřit všechno, co potřebují a mluvit i o složitějších tématech, pokud je zajímají. Při čtení a poslechu dokáží rozumět textům, které jsou strukturované. Zároveň se dokáží opravit, pokud udělají chybu.   

Probíraná gramatika mimo jiné obsahuje z pádů: dativ, vokativ a instrumentál plurálu a studují se jak substantiva a adjektiva, tak osobní a přivlastňovací zájmena. Ze sloves je probírán důkladněji vid a pasivum.    

Konverzační témata a slovní zásoba jsou na následující témata: svátky a tradice, blahopřání, popis pracovního postupu, cestování a doprava, zvířata, počasí a meteorologické jevy. 

Učebnice je moderní, se zajímavými texty, audiem i videem. V každé lekci je zajímavý písemný úkol, který vám učitelka může zadat. Cvičebnice obsahuje dost cvičení pro procvičení látky.    

Kurz je veden komunikativně, tak aby byl praktický a pro posluchače zajímavý. Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Kurz učí česká učitelka, která je schopna některé jevy objasnit i v angličtině.    

 


 

Úroveň kurzu B1/II
Vstupní úroveň B1/I
Zaměření CzComm.B1/II
Forma prezenční 1x týdně
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 1x týdně 90 min.
Kde Praha
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Kamila Linková pondělí 09:45 1

Cena za semestr

4500,- / 500,- (AV)