Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci B1/I ONLINE
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci B1/I ONLINE

Kurz probíhá synchronně online prostřednictvím videolekcí.

Kurz je určen mírně pokročilým studentům, kteří češtinu studovali v našem kurzu A2/II nebo v jiných kurzech dosáhli úrovně A2. Předpokládá se, že uchazeč má probranou učebnici Čeština expres 4, nebo například učebnici Česky krok za krokem 1. Posluchači v kurzu si částečně osvojí znalosti na úrovni B1.     

Probíraná gramatika obsahuje z pádů: genitiv, a lokál plurálu a studují se substantiva, adjektiva i osobní a přivlastňovací zájmena. Ze sloves je probírán důkladněji přítomný, minulý čas a budoucí čas, vid, kondicionál a rozkazovací způsob.     

Konverzační témata a slovní zásoba jsou na následující témata: popis člověka a jeho povahy, nákupy, studium, bydlení a zdraví.   

Učebnice je moderní, se zajímavými texty, audiem i videem. V každé lekci je zajímavý písemný úkol, který vám učitelka může zadat. Cvičebnice obsahuje dost cvičení pro procvičení látky.    

Kurz je veden komunikativně, tak aby byl praktický a pro posluchače zajímavý. Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Kurz učí česká učitelka, která je schopna některé jevy objasnit i v angličtině.    

 


 

Úroveň kurzu B1/I
Vstupní úroveň A2/II
Zaměření CzComm.B1/I online
Forma online
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 1x týdně 90 min.
Kde online
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Kamila Linková středa 18:15 -

Cena za semestr

4500,- / 500,- (AV)