Moodle
> Čeština pro každodenní komunikaci A2/I
Zpět na výpis kurzů

Čeština pro každodenní komunikaci A2/I

Kurz je určen mírně pokročilým studentům, kteří češtinu studovali v našem kurzu A1/II nebo v jiných kurzech získali základy češtiny. Předpokládá se, že uchazeč má probranou učebnici Čeština expres 2, nebo alespoň 12 lekcí z učebnice Česky krok za krokem 1, případně absolvoval cca 100-140 x 45min lekcí v předchozích kurzech. Posluchači v kurzu si částečně osvojí znalosti na úrovni A2.   

Z gramatiky se probírá nominativ, akuzativ, instrumentál singuláru a adjektiva a substantiva mužského rodu neživotného, ženského a středního rodu v nominativu a akuzativu plurálu. Naučíte se také používat místní předložky s různými pády a zájmena v akuzativu a dativu. Dále se probírá komparace adjektiv, vid, budoucí čas a kondicionál. 

Z komunikačních a lexikálních témat je obsahem vyjádření preferencí, země, národnosti a jazyky, jídlo, rodinné vztahy, popis místa, popis osoby a oblečení, vyprávění příhody a zdvořilé výrazy. 

Kurz je veden komunikativně, tak aby byl praktický a pro posluchače zajímavý. Výuka probíhá s přihlédnutím k profesním potřebám pracovníků ve vědě a výzkumu. Kurz učí česká učitelka, která je schopna některé jevy objasnit i v angličtině.   

Učebnice lze zakoupit s oporou v angličtině, němčině, ruštině, polštině, ukrajinštině a španělštině.  

 


 

Úroveň kurzu A2/I
Vstupní úroveň A1/II
Zaměření CzComm.A2/I
Forma prezenční 1x týdně
Termín 16.09.2024 - 13.06.2025
Časová náročnost 1x týdně 90 min.
Kde Praha
Počet semestrů 2
Počet týdnu v semestru 17
Termíny konání skupin
Lektor Kdy Učebna
Anna Christou čtvrtek 09:45 5
Kamila Linková pondělí 16:30 1

Cena za semestr

4500,- / 500,- (AV)

Další kurzy

cs
Čeština pro každodenní komunikaci - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou ,
Lenka Korbelová
,
Kateřina Bezdíčková
A1/I
jap
Obecná japonština - úplní začátečníci

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Martin Sedláček
A1
cs
A1/I
Čeština pro každodenní komunikaci - začátečníci A1/II

prezenční 1x týdně

Obecné kurzy

Anna Christou
A1/II